Archive for Listopad, 2012

Założenie spółki jawnej

Kodeks spółek handlowych wymienia dwa rodzaje spółek, spółki osobowe i spółki kapitałowe. W tej pierwsze grupie, oprócz takich spółek, jak komandytowa, komandytowa akcyjna j partnerska, znajduje się spółka jawna. W tym rodzaju spółek również wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych precyzyjnie reguluje wszystkie kwestie związane z założeniem tego rodzaju spółek, sposobu otrzymania osobowości prawnej, cz też likwidacji spółki. Najważniejszą cechą tego rodzaju spółki jest pomocnicza odpowiedzialność wspólnika. W spółce jawnej istnieje również obowiązek ujawnienia w nazwie spółki, przynajmniej jednego nazwiska wspólnika. Umowę spółki jawnej podpisuje się bezwzględnie na piśmie, wszelkie inne formy zawiązania spółki jawnej są niewiążące. Innymi słowy, jeżeli próbujemy założyć spółkę w inny sposób, niż na mocy umowy, wówczas nie nabywa ona osobowości prawnej. Majątkiem spółki jawnej są wszystkie urządzenia, środki pieniężne wniesione, jako wkład wspólników, lub też nabyte w drodze prowadzenia spółki. Przed sądem uważa się, że wszyscy wspólnicy, mają równe prawo i wkłady, bez względu na rzeczywistą sytuację w spółce jawnej. Każdy ze wspólników posiada prawo do bycia przedstawicielem i reprezentantem spółki w kontaktach biznesowych i przed sądem.

Prowadzenie spółki cywilnej

Zasadniczo większość spółek jest uregulowanych w kodeksie spółek handlowych, podzielone są na spółki osobowe i kapitałowe, których łącznie możemy wymienić sześć rodzajów. W regulacjach kodeksu spółek handlowych, ustawodawca nie zdecydował się na znalezienie miejsca dla spółki cywilnej, która jest szczegółowo opisana w kodeksie prawa cywilnego. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, przeznaczone jest dla osób, które prowadzą działalność w mniejszym zakresie. Wspólnicy w spółce cywilnej zobowiązują się dążenie wspólnie obranego celu gospodarczego, poprzez realizowanie własnej strategii biznesowej, oraz poprzez wnoszenie wkładów do majątku spółki cywilnej. Kodeks cywilny nie nakłada żadnej konkretnej kwoty kapitału zakładowego, po prostu wskazuje, że spółkę cywilną muszą tworzyć, co najmniej dwa podmioty fizyczne, lub dwie osoby posiadające osobowość prawną, o sumie minimalnego kapitału, ustawodawca, w tym przypadku nie wspomniał ani słowem. Spółka cywilna, co ważne, nie posiada osobowości prawnej, nie jest również samodzielnym podmiotem prawa. Takimi samodzielnymi podmiotami są natomiast wspólnicy spółki cywilnej, co oznacza, że spółka nie ma własnego mienia. Spółka podlega rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej, właściwego wójta, prezydenta miasta, bądź też burmistrza.

Formy prowadzenia działalności

Krajowy ustawodawca daje polskim przedsiębiorcom wiele możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie własnej działalności może przybrać wiele form. Jeżeli mamy dobry pomysł na własny biznes, musimy zdecydować, w jaką formę prawną nasz przyszły biznes ubierzemy. Jeżeli nie będzie to w założeniach, jakaś wielka korporacja, to dobrym rozwiązaniem z pewnością będzie założenie indywidualnej działalności gospodarczej, albo założenie spółki cywilnej, gdy posiadamy zaufanego wspólnika. Przy bardziej skomplikowanych przedsięwzięciach biznesowych, będziemy zmuszeni pomyśleć o wyborze jednej z sześciu spółek handlowych. Pierwszym pytaniem, na jakie będziemy zmuszeni sobie odpowiedzieć, jest pytanie, czy działalność gospodarczą, chcemy prowadzić samodzielnie, czy też ze wspólnikami. Wybór formy prawnej ma duży wpływ na rodzaj płaconych przez nas podatków w przyszłości, a także przy formach bardziej skomplikowanych spółek, będziemy musieli poświęcić dużo więcej czasu, na jej założenie. Musimy jednak z drugiej strony pamiętać, że zakładając jednoosobową działalność będzie nam zdecydowanie trudniej ją rozwijać, ponieważ konkurencja na rynku małych przedsiębiorstw jest ogromna. Trzeba również pamiętać, że wybór niektórych form prawnych, sprawi, że za długi wobec wierzycieli zapłacimy całym swoim majątkiem.

Dotacje na modernizację firmy

Każdy przedsiębiorca, który działa na rynku, od jakiegoś czasu myśli o wprowadzeniu do swojej działalności gospodarczej powiewu nowoczesności i innowacyjnych rozwiązań. Jednak taka modernizacja przedsiębiorstwa wymaga dużego nakładu środków pieniężnych. Nie ulega wątpliwości, że w realizacji takiego przedsięwzięcia wydatnie może nam pomóc, któraś z instytucji bankowych. Jednak każdy kredyt inwestycyjny, czy też preferencyjny, nawet ten na najlepszych warunkach, z najniższym oprocentowaniem, trzeba będzie, wcześniej czy później oddać. Poza tym, by taki kredyt zaciągnąć, musimy najczęściej wykazać się dużą zdolnością kredytową, a także posiadać zabezpieczenie na nieruchomościach, co w dzisiejszych czasach kryzysu i powszechnej niestabilności na rynkach gospodarczych, jest szczególnie kłopotliwe. Dlatego należy poszukać innych sposobów dofinansowania naszego przedsiębiorstwa. Od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej wiele się zmieniło i ruszyło wiele programów gospodarczych, szczególnie wspierających, sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W jednym z programów operacyjnych, osoba zakładająca nową działalność gospodarczą, ma prawo do otrzymania czterdziestu tysięcy złotych, bezzwrotnej pomocy. Jedynym warunkiem jest utrzymanie się na rynku przez dwanaście miesięcy.

Rodzaje spółek kapitałowych

Ustawodawca, w kodeksie spółek handlowych, grupę spółek kapitałowych, podzielił na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym rodzaju spółki kapitałowej możemy zarówno prowadzić działalność mającą na celu uzyskiwanie znaczących przychodów, jak i wszystkie inne cele prawnie niezabronione. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania wobec wierzycieli, jedynie do wysokości udziałów w spółce. Wysokość udziałów w spółce jest wskazana w umowie spółki, która pod groźbą nieważności musi być przeprowadzona na piśmie. Przepisy prawa handlowego, ani żadnego innego nie ograniczają liczby wspólników, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby posiadające osobowość prawną. Bardzo często wspólnikiem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto umowa tego rodzaju spółki kapitałowej musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Ustawodawca określił minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który musi wynosić, co najmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych. Każdy wspólnik wchodzący do spółki nie może mieć udziału niższego nić pięćdziesiąt złotych. Regułą w tego rodzaju spółkach jest, że wspólnicy mają takie sama prawa i obowiązki.

Inwestycje w nowoczesne technologie

Przedsiębiorstwo, które nie wprowadza do swojej działalności gospodarczej, nowych technologii stoi w miejscu. Na niezwykle konkurencyjnym rynku taka sabotażowa działalność określana jest mianem samobójczej. Firma nieinwestująca w nowe pomysły jest w stanie stagnacji, z którego trzeba ją koniecznie, jak najszybciej przebudzić. Jednym z pomysłów na ruszenie z miejsca jest znalezienie inwestora, lub źródło atrakcyjnej dotacji. Dzięki wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej mamy możliwość zakładając działalność gospodarczą do otrzymania nawet do czterdziestu tysięcy złotych na nową działalność. By ta pomoc była bezzwrotną musimy przez dwanaście miesięcy utrzymać się na powierzchni. Jest wiele innych sposobów na pozyskanie inwestorów. Do tego jednak będziemy potrzebować interesującego i przyciągającego oko biznesplanu. Bez profesjonalnego biznesplanu nikt nie zechce nas nawet wysłuchać. Jeżeli nie mamy pojęcia, od czego zacząć, to stworzenie biznesplanu jest pierwszym krokiem, który powinniśmy postawić. Z budżetu Unii Europejskiej, nasze przedsiębiorstwo może uzyskać dodatkowe środki, jeżeli mamy zamiar inwestować w alternatywne źródła energii, takie jak kupno kolektorów słonecznych czy turbin wiatrowych. Tego typu urządzenia przy znacznym dofinansowaniu zwrócą się nam już po kilku latach.

Pozyskiwanie zagranicznych inwestorów

Prestiż naszego kraju poza granicami bez wątpienia się podniósł. Coraz lepsze warunki stwarzane przez ustawodawcę przedsiębiorcom, sprawiły, że zagraniczni inwestorzy z chęcią i wnikliwością szukają szans na atrakcyjną lokatę swoich środków pieniężnych. Polski rynek stał się niezwykle interesujący, ponieważ jesteśmy w czołówce światowej krajów najszybciej się rozwijających. Takie statystyki nie kłamią i stanowią dla zagranicznych przedsiębiorców ważny sygnał do tego by rozpocząć proces inwestycyjny. Przedsiębiorcy zagraniczni są chętni, lecz również krajowi biznesmeni powinni podjąć kroki zmierzające do nakłonienia takich osób do pomocy w swoim przedsięwzięciu. Kojarzeniu tych dwóch stron zajmuje się wiele firm, ułatwiających nawiązywanie międzynarodowych kontaktów biznesowych. Jeżeli nie posiadamy własnych sposobów na dojście do takich zagranicznych inwestorów, powinniśmy się zgłosić do takich firm. By zagraniczni inwestorzy zdecydowali się w ogóle rozważyć naszą propozycję musimy posiadać profesjonalnie przygotowany biznesplan, a także szereg dokumentów potwierdzających naszą płynność finansową. Nikt nie zechce inwestować swoich pieniędzy w firmę nieprzynoszącą żadnych zysków. Pozyskiwanie zagranicznych inwestorów wcale nie jest takie trudne w dzisiejszych czasach, jak by mogło się wydawać.

Wybór sposobu opodatkowania

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają bardzo często pozostawioną przez ustawodawcę wolną rękę w wyborze sposobu opodatkowania. Wyboru dokonuje się na początku pierwszego miesiąca nowego roku. Podatnik ma do wyboru pięć rodzajów opodatkowania. Pierwszym z nich jest opodatkowanie według podatku liniowego, który wynosi dziewiętnaście procent. Podatnik może też wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych. W tej formie stawki procentowe wyglądają następująco, osiemnaście i trzydzieści dwa procent. Przedsiębiorca może również zdecydować się opodatkowanie według tak zwanego ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej i podatku tonażowy. Możliwość wyboru w dużym stopniu zależy również od rodzaju prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. By wybrać najdogodniejszą formę opodatkowania warto wybrać się na rozmowę do doradcy podatkowego, który znajdzie najlepsze, dla naszej działalności gospodarczej rozwiązanie. Osoby rozliczające się z najmu mają do wyboru rozliczenia z fiskusem, albo prywatnie, albo, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Osoby najmujące mogą rozliczać się, albo poprzez ryczałt ewidencjonowany, o stawce ośmiu i pół procenta, albo na zasadach ogólnych, wspomnianych powyżej. Jeżeli dany podatnik nie zgłosi się samodzielnie do właściwej instytucji, to zostanie opodatkowany według normalnej skali podatkowej.

Lokata pieniędzy w złoto

W tych niezwykle niestabilnych czasach dla każdego biznesmena, trudno znaleźć, jakąś przystań inwestycyjną, w której będziemy czuć się pewnie i bezpiecznie. Lokowanie środków pieniężnych, już dawno nie było tak nieprzewidywalne. Pozostały na szczęście ostatnie ostoje bezpieczeństwa zainwestowanych środków pieniężnych. Należy do nich inwestycja w rynek nieruchomości, a także w kamienie szlachetne. Z dzisiejszego punktu widzenia, korzystniejszym rozwiązaniem okazują się inwestycje w złoto i diamenty. Inwestycje w rynek nieruchomości nie przynoszą tak wielkich zysków, jak jeszcze kilka lat temu. Natomiast złoto i inne kamienie szlachetne, w ciągu kilku ostatnich lat zanotowały wzrost nawet kilkudziesięcioprocentowy. Złoto od niepamiętnych czasów władało wyobraźnią ludzi. W dawnych czasach złoto było dodawane do monet bitych przez ówczesne mennice. Obecnie, chociaż skończono z tym sposobem, złoto wciąż jest w cenie i stanowi jeden z najbezpieczniejszych i najlepiej opłacalnych lokat swoich środków pieniężnych. Zakup kilku dekagramów złota może być również wspaniałym prezentem dla najbliższej osoby. Obecne ceny złota są jednymi z najwyższych w historii. Cena za uncję złota to ponad pięć i pół tysiąca złotych. Gdy zależy na bezpieczeństwie ulokowanych pieniędzy, złoto znakomicie się nadaje.

Inwestycje w rynek mieszkaniowy

Bez wątpienia każdy z nas podług swoich możliwości szuka najlepszych możliwych rozwiązań, byle tylko pomnożyć nasz kapitał. Jednak bardzo często nie inwestujemy w ogóle, ponieważ boimy się ryzyka z tą inwestycją związanego. Jednak pieniądze bezczynnie leżące na naszym koncie bankowym są wielkim marnotrawstwem, na które nie powinniśmy się godzić. Jeżeli już tak bardzo boimy się podjąć ryzyka, nawet tego najmniejszego, to może na początku powinniśmy spróbować swoich sił w inwestycjach w skarbowe papiery wartościowe, emitowane przez najbardziej wiarygodną instytucję finansową w naszym kraju, chodzi mianowicie o Skarb Państwa. Możemy inwestować w papiery wartościowe krótkoterminowe, jak bony skarbowe, emitowane najczęściej na dwanaście miesięcy, albo w długoterminowe, jak obligacje skarbowe, emitowane nawet na dwadzieścia lat. Gdy już przekonamy się, że pieniądze w ruch są dużo lepszym rozwiązaniem, z pewnością będziemy chcieli spróbować, czegoś innego, bardziej opłacalnego. Taką inwestycją będzie z pewnością inwestycja w rynek nieruchomości. W dzisiejszych czasach krajowy rynek nieruchomości wyrównał swoje ceny względem zachodnioeuropejskich krajów. Szanse na duże zyski nie są wysokie, ale z pewnością jest to stabilna inwestycja, jedna z najpewniejszych na rynku, poza inwestycją w kamienie szlachetne.

asdasdadsasd